Klíčový je timing startu, vyhledání a využití prvního stoupáku. A s tím související efektivita točení.

Techniky jsou podobné jako u Low Save i včetně stresu z vyhnití -> znát svojí Mental Game.

Při čekání na startu - pokud už jsou kumuly - zapnout 360 kameru na timelapse a po chvíli se na výsledek podívat v mobilu. Ideální pro přehled o aktuálním vývoji mraků v celém okolí.

Obecné tipy

 • málo bublavý vzduch (sticky days) potřebuje větší odtrhovky. Zůstat co nejdéle u kopce, do předpolí jen pokud indicie nasvědčují.
 • opak jsou fizzy days, kdy stoupaky nemusí vůbec ke kopci dojít a trhají se před ním
 • být připravený vždy přistát nahoře (requirement jsou dokonale natrénované toplandy - Raná jako ideální kopec pro trénink)
 • sledovat indicie v okolí (poštolky, vlaštovky, rukávy na kopci a přistávačce, fléry, stromy, předpolí) a skládát mentální obraz situace
 • pokusit se vizualizovat stoupáky a to jestli dojdou ke startu nebo ho minou
 • zkusit se zakousnout i do úzkých, ale silnějších bublinek - namísto plochých otáček je pořádně utáhnout
 • používat na variu thermal sniffer jako nejcitlivější zpětnou vazbu, když je stoupání okolo nuly (kočka) nebo alespoň jinou pomůcku s akcelerometrem (viz Vario v mobilu). Nejrychlejší vario je vlastní zadek (cítit stoupák na půlce)
 • při slabých podmínkách držet řidičky jen palcem a ukazovákem pro co největší feedback z křídla. Nastavit si sedačku na co největší citlivost.
 • sledovat intervaly
  • krátké intervaly indikují úzké a nepravidelné stoupáky
  • vysledovat zejména ty delší (např. až 10ti minutové, kdy se utrhne celé předpolí - do nich lze naskočit i v půlce)
 • Vyhodnovat mraky v okolí, hlavně ty nad/u startu a plánovaným směrem letu
 • pokud jsou dlouhé intervaly, počkat si na aktivní mrak, ten trigeruje a nasává připravené bubliny směrem k sobě.

Profil Dne

Profil dne jako sada vlastností určující charakter dne. Cílem je identifikovat a průběžně aktualizovat nejvíce indicií a vytvářet co nejpřesnější obraz dne a tím získávat informace pro dobrá rozhodutí.

 • První stoupák jako první kontakt s realitou (další budou nejspíš podobně) - dotočit ho!!
 • Získat z něj co nejvíc informací do profil dne a ten průběžně updatovat
 • Na základě tohoto profilu nastavit harddeck (výška odkud bezpodmínečně beru vše, co potkám)

Atributy, kterých si u stoupáků všímat

 • z jak velké odtrhovky vzniká (před kopcem, na kopci, malá překážka, stín z mraku...)
 • z jakého zdroje vzniká (závětrné, nasvícené předpolí, ... )
 • maximální dostup
 • celkový snos stoupáku(odsazení od odtrhovky v maximálním dostupu)
 • snosy v různých hladinách
 • síla stoupání v různých hladinách, případně hladiny, kde stoupání zesiluje/zeslabuje
 • turbulence/inverze/pokličky v různých hladinách (může znamenat, že si musím dávat pozor nedostat se pod tuto hladinu atp…)
 • životní cyklus mraků
  • jak rychle vznikají
  • jak jsou vysoké
  • jak rychle zanikají (pokud je dlouhý poločas rozpadu, více mraků nefunguje, tendence k dekování) - vzít to v potaz při dalším rozhodování
  • odpovídají předpovědí?
 • během stoupání mapovat všechny mraky a krajinu okolo, především ve směru letu
 • kolika "vrstvami" slabších jader je "obaleno" nejsilnější jádro?

Další atributy profilu dne

 • Tendence maximálních dostupu a rychlosti - vývoj v čase.
 • Oblačná/Bezoblačná
 • Vhlký vzduch/Suchý vzduch v jednotlivých hladinách

Kam dál:

04 Dohledávání stoupáků

Značky: termika