Stránka je rozpracovaná - bude průběžně aktualizováno

Stránka bude obsahovat tipy pro low save.

Osnova:

  • práce s vnímáním driftu
  • práce s high sensitivity vario
  • 3D thermal assistent pro lepší vizualizaci odsazení a cvičení vnímání 3D prostoru
  • strategie pro vyhnutí se lowsaves - nastavit práh odkud brát všechno

Fakta

Nízko je okolí stoupáko pokryto množstvím horizontálních proudů jen s malým vertikálním pohybem.

Viz tato vizualizace

Pečlivě vnímat drift. Nízko je okolí stoupáku protkáno horizontálními proudy.

Pečlivě vnímat drift - často se vyplatí driftovat v nulce a posunovat se k vyššímu stoupání.

Vertikální řez stoupákem a poměr horizontálních a vertikálních sil. Dává smysl využít 0.5m/s stoupák a driftováním v něm se posunout k vyššímu stoupání.

Techniky

Opposite weight shift technique - pokud je třeba tak zvýšit plochost otáčky narovnáním v sedačce, případně až menším náklonem na druhou stranu.

Viz 

Inspirace

Pěkná videa z low saves

V tomto je hezky vidět odtrhovka, zdroje a trpělivost.

Značky: