Tréninkové úlohy (nejen) pro nepřeletové dny. Vybrat si jeden konkrétní task a ten trénovat.

Přistávání na přesnost

každý let zakončit přistáním na přesnost. Při přiblížení vybrat bod a na něj přistát. Po úspěšných pokusech cíl měnit! Kromě standardního přistání na rychlosti zkoušet i přistávání na režimu = accuracy styl (trénink pro nouzová přistání v omezeném prostoru).

Klapání

Pokud je čas a výška, tak si při každém letu zkusit pár klapanců. To je stěžejní pro poznávání chování  křídla, trénování vlastních reakcí a psychickou desenzitivaci. Také odstraňuje přílišnou fixaci na jejich prevenci(overpiloting) a naučí je brát jako součást hry.

Sestupové manévry

Při vhodných podmínkách(např. termická svahovačka na Raný) trénovat

  • standardní uši
  • velké uši (standardní uši + ještě jedno áčko)
  • velké uši + speed
  • přidávat kontrolovanou zatáčku(náklonem).

Důležité např. při nasátí mrakem.

Desenzitivace (hrátky s čertem)

Pokud potkám zlej stoupák, trochu si s nim nastoupat(třeba do 1000m) a pak do něj cíleně vlétávat a vylétávat - klidně i na speedu. Výrazně v takových chvílích pomůže dívat se do křídla - nejlepší zpětná vazba. Cílem je desenzitivace vůči silným stoupákům, znalost chování křídla a druhotně pocitové poznání okolí stoupáku a prostorová orientace v něm - umožňující se do stoupáku kdykoliv vrátit, případně vnímat přítomnost silnějších jader.

Maximalizace času ve vzduchu

Snažit se udržet co nejdéle, brát jako prioritu čas ve vzduchu a nikoliv vzdálenost. Získaný čas využít na další tréninkové úlohy.

Řízení jen tělem

pustit řidičky a zatáčet třeba 15minut pouze náklonem, pracovat s energií křídla (předpoklad klidný vzduch, ideální na svahovačky) - udělat si session bez řidiček. Používat jen na start a přistání, jinak létat celý zbytek letu jen náklonem.

Meditační let/Propojovací let

Let s jediným cílem a to co nejvíce se uvolnit, neusilovat o žádný výkon, o žádnou techniku, o žádný parcialní task - ale co nejvíce zrelaxovat, úplně co nejvíc, co to jde - jako při meditace nebo před usnutím (samozřejmě se zachování plné pozornosti a bezpečnosti) - záměrem je snažit se uvolnit všechny tenze, začít  na fyzické úrovni, na těle - udělat si takovou relaxaci během letu.

Balvan

Trénovat uvolněnost v sedačce a rychlé přenášení váhy, když si o to křídlo řekne. Tento skill funguje jako prevence assymetrických kolapsů při rovném letu - pohyb absorbuje výkvy soustvy pilot - křídlo. Být uvolněný v sedačce a zároveň být připravený s vahou okamžitě jak balvan na druhou stranu, když si o to křídlo řekne

Twister

Zkoušet se v letu otočit do twistu a chvíli tak letět - adaptovat se a zorientovat s novou konfigurací. Další level: Zkoušet si starty z křížáku do twistu (ideální podmínky - klidné svahovačky)

Toplanding

Na vhodném terénu odstartovat, udělat pár pentlí a přistát zpět na startu. Perfektní zvládnutí toplandů umožní rychlý restart při nezachycení.

Toplandingy s vykajtováním

Odstartovat, udělat pentli, toplandnout trochu níž a rovnou pokračovat vykajtováním nahoru a z běhu zase odstartovat a tak dokola.

Trénink odsazení

v závislosti na výšce sledovat jak se mění vzdálenost a úhel od odtrhovky. Tuto vzdálenost a úhel používat v dalších částí letu. Zlepší orientaci v 3D prostoru - lze trénovat i na suchu např. při zpětné videoanalýze letu nebo na google maps. Tento skill je stěžejní zejména při bezoblačném létání podle odtrhovek, kdy se snos stoupáků toho dne projektuje na předpokládanou odtrhovku a v závislosti na výšce pomůže lokalizovat místo protnutí se stoupákem. Lze použít i metodu curtain.

Delfínky

iniciace předozadních kyvů a jejich vyrovnávání. Rozšířenou variantu je zkoušet je pouhým speedem, případně i v kombinaci s Cčkama.

Aktivní pilotáž speedem

- při rovném letu vyrovnávat předozadní kyvy speedem. Pomůže pohled do křídla = časování reakce sladit s pohybem křídla. Lze trénovat i při svahování při výletech dopředu.

Wingovery

začínat pouze vahou, postupně přidávat brzdy. Sledovat timing a pracovat s energii křídla (náklon - vnitřní brzda - vnější). Wingovery

Prestally

(zkoušet vysoko) - mininimální rychlost až k prestallu, centimetr víc a pustit - najet aspoň stokrát ((https://youtu.be/M6AobeAHpOs?t=343)

Delfínky ke stallpointu

(advanced) - pokročilejší varianta předchozího, cílem je hledat stallpoint a ihned před ním vypustit. Účel je rozpoznávat stallpoint při různých režimech.

Změna rychlosti na uších

Vyzkoušet jak se mění dopředná rychlost na uších - některá křídla jsou lehce rychlejší, některá pomalejší - záleží na vyvázání, které ovlivňuje drag. Vyzkoušet jak je na tom aktuální křídlo - důležitý parametr pro rozhodování např. pri svahování, zafouknutí atp.

Proximity

Na vhodných terénech a podmínkách si zkoušet kopírování terénu, práce se speedem (inspirace)

Trénink spirál

Inspirovat se postupnými kroky v tomto videu od Theo de Blicka

Klapper-heli

Na jedné straně držený klapanec, druhou stranu stallovat. Trénovat na vodou s jištěním.

Další úlohy také na borkhairylegs

Trénink na suchu

Cvičení pro neletové dny:

Kam dál:

03 Zachycení a profil dne

Značky: