Show last authors
1 {{toc start="2"/}}
2
3 == **Aktivní pilotáž** ==
4
5 * (((
6 být zrcadlem podmínek (menší zásahy při klidném vzduchu, razantnější při turbulencích)
7 )))
8 * (((
9 Using speedbar to avoid collapses on glide is efficient - you glide better if you use active pitch control on the bar, speeding up when you hit updrafts, to avoid pitching back and slowing when you hit downdrafts to avoid pitching forwards. Its hard work, but beneficial.
10 )))
11 * (((
12 The same is not true of brake action. Using the brakes to stop the wing moving around and catch collapses before they happen hurts performance a lot.
13 That is why comp pilots fly hands off on transitions even in strong conditions.
14 That is also why pilots trying to maximize performance will tolerate collapses even if they might have avoided them.
15 )))
16 * (((
17 Snažit se udržet soustavu křídlo - pilot v rovnováze. Být volně v sedačce a být připravený okamžitě **přesunout váhu na druhou stranu**, když si o to křídlo řekne.
18 )))
19 * aktivní pilotáž na speedu - povolit, když cítím, že křídlo změkně v turbolenci
20 * Výkonnostní létání posouvá aktivní pilotáž do kompromisu mezi udržením křídla nad hlavou a minimální ztrátou výkonu. Zásah pilota může vytvářet odpor, který brzdí.
21 * 360 video je ideální pro sledování pohybu celé soustavy pilot - co přesně a proč dělá křídlo při klapancích. Viz např. toto video
22
23 {{video url="https://youtu.be/-ixWK7rVzMU"/}}
24
25 == Hlavní body - v turbulenci ==
26
27 * Hlídat si předstřely - jet to na autopilota. Křídlo jde dopředu, automaticky taham Bcka/brzdy. Jde jedna pulka, automaticky tahám jednu, když obě, tahám obě. Dokud jde dopředu, tahám, jak se zastavi, povolím.
28 * Podobne v turbulencich, zatížit snury cca 1kg tahu. Když křidlo změkne, ta váha křídlo samo přibrzdí, a když se dofoukne, tak povolit, aby tam byl stejný tah.
29
30 (((
31 Mozek mezitim přemýšlí, kde asi bude poblíž ten stoupák.
32
33 Pozor předstřel řeším, až když je křídlo 45 stupňů přede mnou - do té doby věřit křídlu - je výhodnější pro výkon.
34 )))
35
36 == **Kolapsy** ==
37
38 * (((
39 Podstatná není až tolik síla stoupáků/klesáku, ale zejména o deltu tzn. rozdíl síly jejich přechodů.
40
41 Jde o rozdíl nestoupavý vzduch vs. stoupavý vzduch a opačně. Případně přechod stoupák a výrazně zesilující nebo zeslabující jeho jádro. Jsou to tyto přechody, kdy hrozí kolapsy a je cílem do nového prostředí přiletět s bezpečnou konfigurací. Jak už se v novém prostředí padák rozletí a stabilizuje, dostává se do svého standardního režimu.
42 )))
43 * (((
44 **Rovnoměrné přechody (působící na celý padák):**
45
46 * **vstup do stoupavějšího vzduchu - ** křídlo jde dozadu, stallpoint se snižuje (hodně silné bidlo je schopno stallovat i když jsou ruce nahoře). Nechat křídlo co nejvíc letět, ruce nahoru, aby se do stoupavého proudu zařízlo na rychlosti **a absorbovalo vertikální síly bez ztráty vztlaku**. Po absorbování prvotních sil se křídlo dostane do standardního režimu. Stejný princip funguje při vletu do silnějšího jádra nebo zesílení aktuálního. Pokud silné jádro točím, hodně zaříznout tělem, ideálně nechat rozletět už při přiblížení k jádru.
47 * **výstup ze stoupavého vzduchu **nastává, když křídlo vyletí ze stoupavého proudu do nestoupavého vzduchu (klesavý, klidný nebo výrazně méně stoupavý). Představ si křídlo letící na proudu vody, který najednou vletí do vody klidné (tzn. klesavé v relativním porovnání). Pocitově se pilot dostane do “vzduchoprázdna”. Při ostrém přechodu se náběžka přestává plnit vzduchem, klesne v ní tlak a bortí se. Silným rychlým impulsem v brzdách lze zabránit jejímu zborcení, vyměnit kolaps za krátkodobé přidušení - presurizaci, která zabrání většímu kolapsu a případnému potkání uší ([[R.Ogden>>https://youtu.be/GABxmPSVdmg?t=415]]). A poté nechat křídlo nadýchnout. U větších frontíku je důležité držet wingtipy od sebe.
48 * **silné přechody - **někdy u silných přechodů (silná bidla, přímý výstup z wingoveru/spirály) může být impuls delší až k řízenému stallu a řízeném výstupu z něj(viz [[dynamický stall>>||anchor="dynamickyStall"]] níže). V extrémních případech může jít až o výměnu frontcollapsu za fullstall, který je víc kontrolovanější a tím pádem bezpečnější (proto je stěžejně důležité umět fullstall, cítit se v něm dobře a vědět, jak se z něj dostat).
49 )))
50 * (((
51 **Asymetrické přechody**
52
53 * jsou variantou výše uvedených s tím, že síly působí jen na část padáku
54 )))
55
56 **Tip při řešení kolapsu -** zabalit se(tělo do sedu, nohy k sobě) a koukat do křídla (nejrychlejší informace).
57
58 == **{{id name="stall"/}}Stall (postačí umět short backfly)** ==
59
60 * automaticky jít do sedu,nohy k sobě
61 * při záměrném vstupu použít double pump entry, **krátký backfly úplně postačí jako restart **- není třeba fullstall
62 * vstup musí být spíše dynamický a plynulý, neměl by zabrat déle než 3 sekundy
63
64 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=5FkJGyl-GGk?start=130"/}}
65
66 (((
67
68 )))
69
70 * v backfly pozici rovnoměrně rozvržená váha (pozice jako při otevírání padáku z volného pádu) - co nejvíce uvolněné tělo
71 * v případě nestabilní konfigurace jít s pohybem padáku
72
73 **Další tip ke vstupu do stallu:**
74
75 One key aspect is to enter the stall "with authority". You can slow down and even approach minimum speed but when it's time to stall, do it with intention and get into the stall.
76
77 If you increase slowly mm by mm until it stalls then one side will enter before the other and you'll become asymmetric. The same is true with the exit. If you increase your tail slide bit by bit until it flies, one side will fly before the other.
78
79 Also, be centered in your seat and upright.
80
81 == **Zajimavá videa** ==
82
83 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=Vs5lPhjO3Pk"/}}
84
85
86 === Ukázka aktivní pilotáže v závětrné turbolenci nad dvojlajně ===
87
88 {{video url="https://youtu.be/fh_rSEP_dp4?start=129"/}}
89
90 === **Dynamický stall a výstup z něj:** ===
91
92 {{video url="https://youtu.be/USb8-IHj5x8?start=33"/}}
93
94
95 === Další ukázky(od 1:10)** stabilizovaného stallu(backfly) a výstupu:** ===
96
97 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=g5d6dvxPsg4?t=64"/}}
98
99 === SIV figury s komentářem (zapnout titulky) ===
100
101 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=piFyI_1OS_0"/}}
102
103 === Pekný vstup a výstup ze stallu na Gin Boomerang ===
104
105 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=FwxXmQl0YO8"/}}
106
107 === Backfly ===
108
109 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=LEtJpIgVPBQ"/}}
110
111 === **Tailslide** na dvou lajně ( Omega Xalps ) od času 1:05 ===
112
113 {{video url="https://youtu.be/eWMqHc0ViMk"/}}
114
115 === Další studijní materiál (pěkné wingovery a delfínky) ===
116
117 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=Z3w4Fs6RDNU"/}}
118
119 === {{id name="dynamickyStall"/}}Další dynamický stall ===
120
121 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=Hp0ePPi8lPE?start=44"/}}
122
123 === další pěkné stally na CCC ===
124
125 {{video url="https://youtu.be/H64ullKEkBA"/}}
126
127 === Frontcollaps kaskáda na ZENO a jeho analýza ===
128
129 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=0wLBIq3-1rM"/}}
130
131 (% class="wikigeneratedid" %)
132 Zápisky z videa výše:
133
134 * při frontíku ihned pořádně brzdy, aby se nepotkaly uši
135 * při velké kravatě je spin neefektivní (není dost odtokovky), je třeba stallovat  (zároveň je třeba stallovat **ihned** a zabránit autorotaci)
136 * pokud rotace nastala, vždy vyřešit prioritně rotaci, pak až kravatu. Při řešení kravaty v rotaci spinem ji tím  ještě podporuješ
137 * při řešení kravaty spinem použít hluboké plynulé stažení řidičky a držet než se kravata uvolní. Zároveň využít co nejvíce weighshifting jako kompenzaci.
138
139 === {{id name="peknyskill"/}}Pekný skill s Niviuk Icepeak Evox (ccc) ===
140
141 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=qODiZuspXlM"/}}
142
143 == **SIVka s komentářem** ==
144
145 Lago d'Idro s EL Speedo
146
147 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=G_cCyMuV3Eg"/}}
148
149 (% class="wikigeneratedid" %)
150 Další tipy, např. pěkně vysvětlený SAT v čase [[3:12>>https://youtu.be/U9m5uNCIYPE?t=193]]
151
152 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=U9m5uNCIYPE"/}}
153
154 == **Související odkazy** ==
155
156 [[9.8.2020 Krupka - fullstall a velka lekce toceni>>https://www.youtube.com/watch?v=USb8-IHj5x8]]
157
158 Kam dál:
159
160 [[09 GH trénink + tipy>>Tipy a triky.GH trénink + tipy.WebHome]]
161
162 [[08 Kolapsy a aktivní pilotáž>>WebHome]]