Show last authors
1 {{toc/}}
2
3 = Úvod =
4
5 Tato sekce pokrývá jemné [[dohledávání>>doc:||anchor="dohledavani"]] stoupáku, kdy jsem v aktivní oblasti a **dohledávám přesnou pozici stoupáku. **Hodí se i pro low saves.
6
7 V separátní stránce je popsaná [[lokalizace dalšího stoupáku>>doc:Tipy a triky.04 Lokalizace stoupáků.WebHome||anchor="lokalizace"]] (jak poznat další aktivní místo).
8
9 (% style="font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,~"Segoe UI~",Roboto,~"Noto Sans~",Ubuntu,~"Droid Sans~",~"Helvetica Neue~",sans-serif" %)Informace o samotném vzniku stoupáku je v (%%)[[05 Teorie vzniku stoupaku>>Tipy a triky.30 Teorie.Teorie vzniku stoupaku.WebHome||style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ~"Segoe UI~", Roboto, ~"Noto Sans~", Ubuntu, ~"Droid Sans~", ~"Helvetica Neue~", sans-serif;"]]
10
11 = **{{id name="dohledavani"/}}Dohledávání stoupáku ** =
12
13 Tento skill je stěžejní zejména pro [[zachycení>>doc:Tipy a triky.03 Zachycení a profil dne.WebHome]] a low save.
14
15 Podstatou je co nejvíce číst aktivní vzduch, vytvořit si z indicií mentální obraz a rychle odhadnout, kde se nachází přesná pozice stoupáku.
16
17 * 3 x 270ky zmapují širší prostor (drncá to tu, stoupák tu někde je)
18 * vnímat při nich **drift** a nebránit se mu (silné jádro si tě přitáhne)
19
20 (% style="text-align:center" %)
21 [[[[image:1605699316144-850.png||queryString="width=631&height=281" alt="3x 270ky zmapují prostor, vnímat drift a nechat se přitáhnout ke stoupáku." height="281" width="631"]]>>attach:Tipy a triky.Ve stoupáku.WebHome@1605699316144-850.png]]
22
23 * silně turbulentní oblast může být **závětrná strana stoupaku **(stoupák je proti větru)
24 * nejsilnější jádro je někdy **obaleno** jednou až dvěmi "**vrstvami**" **slabších** **jader**. Všímej si v profilu dne - kolik těch vrstev je.
25 * Nula na variu = vzduch stoupá 1 ms. Trochu protáhnout kružnici, zda to v okolí nestoupá rychleji(vnímat drift). Pokud není zřejmá lepší varianta, čekat v 0 zda bublina časem nespustí lavinu. Případně lze takto vyčkávat i při pomalém klesání.
26 * Trénovat a brousit tento skill např. při svahování se slabou termikou.
27
28 == {{id name="curtain"/}}Metoda curtain ==
29
30 * využívat **metodu curtain **(silnější jádra mají menší snos) = přiletět k místu předpokládané aktivní oblasti více downwind a pak otočit upwind a prozkoumat více jader až vybrat to nejsilnější
31
32 (% style="text-align:center" %)
33 [[[[image:1613574157139-161.png||queryString="width=748&height=419" alt="Silná jádra mají menší snos. Vyplatí se přiletět k místu po větru a pak proti větru vybrat nejsilnější jádro." height="419" width="748"]]>>attach:1613574157139-161.png]]
34
35 == {{id name="drift"/}}Drift ==
36
37 Jedním z nejvýraznějších identifikátorů stoupáku v okolí, podle kterého můžeme stoupák přesněji vyhledat je DRIFT.
38
39 V aktivní oblasti podle změny síly a směru větru můžeme identifikovat přesnou pozici stoupáku.
40
41 Jak se mění rozložení sil a směru větru v blízkosti stoupáku?
42
43 (% style="text-align:center" %)
44 [[[[image:1613488469241-808.png||queryString="width=558&height=489" alt="Změna směru a síly větru v blízkosti stoupáku." height="489" width="558"]]>>attach:1613488469241-808.png]]
45
46 === **Jak vnímat drift** ===
47
48 Představit si, že stoupák je **překážka aktuálnímu větru**, která zároveň **vítr z okolí nasává**.
49
50 * pokud jsem nízko všímám si pevné reference (bod na zemi, kopec atp.) - to pomůže vnímat předozadní i postranní drif
51 * podle přístrojů - změna dopředné rychlosti na xctracku
52 * postranní vliv bez pozemní reference můžu vnímat jako zesílený postranní vítr např. na tváři
53
54 === **Cvičení** ===
55
56 Vzít si výše uvedený obrázek a zkusit si představit přiletání z různého směru na různé místo. Představit si jak se změní rychlost padáku, kam to padák bude najednou tlačit, z jaké strany půjde vítr. Vizualizovat co nejvíce tu situaci, představit si i ten vítr na tváři a fixovat vjemy.
57
58 === **Drift při low save** ===
59
60 Pokud je člověk nízko vyplatí se **driftovat** v nulce s aktivní oblastí třeba i kilometr a více dokud se nespojí s dalšími nevytvoří souvislejší stoupák.
61
62 Více o [[Low Save>>doc:99 Rozpracované.99 Nápady na další texty.Anatomie Low Saves.WebHome]].
63
64
65 Kam dál:
66
67 [[05 Strategie během letu>>Tipy a triky.05 Strategie během letu.WebHome]]