Show last authors
1 {{toc/}}
2
3 = Úvod =
4
5 (% class="wikigeneratedid" %)
6 V následujícím přehledu jsou uvedeny aplikace, které podporuji 3D vizualizace v rámci thermal asistenta.
7
8 (% class="wikigeneratedid" %)
9 3D zobrazení aktuálně točeného stoupáku je funkcionalita, která výrazně usnadní přehled o vlastnostech stoupáku, snosech v různých hladinách a tím usnadní jeho lokalizaci při vypadnutí a nebo pomůže s projekci snosu na další odtrhovky.
10
11 = XCMania =
12
13 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=v5fomPBkfN4"/}}
14
15 (% class="wikigeneratedid" %)
16 Příklad v akci:
17
18 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=R9JjzV6Z8RY"/}}
19
20 (% class="wikigeneratedid" %)
21 Detaily na [[paragliding foru>>https://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?p=p622977#p622977]].
22
23 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
24 [[image:1610545292276-212.png]]
25
26 = Supersense 3D =
27
28 Další aplikace zobrazující 3D vizualizaci stoupáku - umožňuje snadnou rotaci vytočeného stoupáku v reálném časem. S barevně označenou silou stoupání.
29
30 Beta version na [[Google Play>>url:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openglsupersense||shape="rect"]]
31
32 Příklad:
33
34 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=EjQPHVYEukE"/}}
35
36 Další příklad na vimeu
37
38 {{video url="https://vimeo.com/292254308"/}}
39
40 Další detaily v separátním vláknu na paragliding fóru: [[https:~~/~~/www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=91475>>url:https://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=91475||shape="rect"]]
41
42 Poznámka: obrazovka  aplikace může být otevřená jako plovoucí okno přes XCTrack a nebo může běžet v separátním telefonu na pultíku. Zobrazuje v reálném čase 3D pohledu aktuální letěné trasy (bere data z GPS a baročidla)
43
44 [[image:attach:Screenshot_20200828-174201_OpenGLSupersense.jpg]]