Sekce pro srovnávání předpovědi a skutečného stavu - pro lepší představu jak se markery v předpovědi reprezentují v reálu.

Značky: